Стабилизатор на еден пакет базиран на олово

  • Lead Based One Pack Stabilizer

    Стабилизатор на еден пакет базиран на олово

    Композитен оловен сол стабилизатори на топлина, усвоена технологија за симбиотска реакција ќе биде три сол, сол и метален сапун во системот за реакција со големина на зрно во зародишна состојба и мешање на разни лубриканти, за да се осигура дека стабилизаторот на топлина во ПВЦ системот е целосно дисперзиран, истовремено времето со лубрикант беше споено за да се формира грануларно, исто така избегнете труење предизвикано од оловна прашина.